• آژانس رسانه‌ای رای‌نو

    آژانس رسانه ای رای نو مجموعه ای است که در فرمت های متن، عکس، صوت و ویدیو، محتوای مورد نیاز برای استفاده بازاریابی، رسانه ها و تبلیغات را تولید می کند.

تیم رای‌نو

رضا محمودی
رضا محمودی
شاهین بیانلوخمسه
شاهین بیانلوخمسه
نسترن محمدی
نسترن محمدی
وحید کریمی
وحید کریمی
امین کوششی
امین کوششی
امیراحمد خوشاب
امیراحمد خوشاب
سحر صادقی
سحر صادقی
فاطمه بخنوده
فاطمه بخنوده
صبا مجتبائی
صبا مجتبائی
بهجت توجه
بهجت توجه
سپهر میرزائی
سپهر میرزائی
میلاد میرحسینی
میلاد میرحسینی
بهار جوانمردی
بهار جوانمردی
سارا رئیسی
سارا رئیسی
فائزه جعفریان
فائزه جعفریان
ساسان ستارزاده
ساسان ستارزاده