RMA_PCN: AH021

توضیحات

پروژه ملی خط لوله انتقال گاز ایران به عراق یکی از طرح‌های استراتژیک حوزه انرژی بوده است. شرکت هیربدان به دلیل اهمیت، وسعت و یگانه بودن این پروژه تخصصی، از همان شروع فعالیت به آژانس تصویری را ماموریت داد تا ضمن مستند‌سازی دقیق و لحظه به لحظه، کیفیتی رقابت پذیر با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را ارائه دهد.

این پروژه که بطول 600 کیلومتر در مسیرهای ناهموار در غرب کشور بود، نیاز به برنامه ریزی دقیق، تشکیل تیم‌های چابک و تخصصی و تجهیزات خاص داشت.

رای‌نو به مدت بیش از 2 سال 4 تیم تخصصی عکاسی و تصویربرداری را با فاصله زمانی کمتر از 20 روز به استانهای غربی کشور فرستاد تا طی 3 الی 6 روز به مستندسازی بپردازند. در کنار مستندسازی کلی پروژه رای‌نو هر یک هفته یک‌بار گزارش تصویری کاملی از روند پیشرفت پروژه برای شرکت هیربدان تهیه می‌کرد.

تمام طول این خط لوله و تمام ایستگاه‌های تقویت فشار بطور چندباره تصویربرداری و عکاسی هوایی شده‌اند.

انجام این پروژه احتیاج به مدیریت و توان مهارتی بالایی داشت زیرا در انواع شرایط جوی، موقعیت‌های جغرافیایی خاص و همینطور مشکلاتی که از سمت افراد معارض ایجاد می‌شد تیم‌های مامور باید وظیفه خود را انجام می‌دادند