RMA_PCN: B03

توضیحات

«دانژه» یک سرویس ویدیویی ارائه محتوا است که به آموزش‌ها و توصیه‌هایی درباره زیبایی، مد و سلامت می‌پردازد. براساس استراتژی بازاریابی این سرویس از رای‌نو خواسته شد تا اقدام به طرح ریزی استراتژی محتوایی آن نماید. «رای‌نو» با بررسی مخاطب جامعه هدف این سرویس اقدام به تولید محتوای کیفی در این حوزه نمود. در مجموع 1000 دقیقه محتوای ویدیویی تولید شد. ویدیویی که مشاهده می‌کنید نمونه‌ای از کارهای این پروژه است با حضور «پژمان چمن آرایی» طراح لباس و فعال در زمینه‌ی مد و فشن.