RMA_PCN: B05

توضیحات

پروژه «شرکت ساختمانی کاردیس»که بیش از 4 سال بطول انجامید، بیش از 10 ساختمان در مناطق مختلف شهر تهران از ابتدا تا انتها بصورت کامل مستندسازی شده است. این مستند‌ها شامل عکس و ویدیو بوده.

بنا به سفارش کارفرما تمام مراحل به تفکیک نوع فعالیت‌ها بطور مداوم ثبت شده است.

این خلاصه‌ای از تیزریست که با استفاده از نرم افزار «cinema 4D» و تصویر برداری از مراحل پروژه توسط تیم «آژانس رسانه‌ای رای‌نو» تدوین شده است.