RMA_PCN: BD012

توضیحات

پروژه ملی خط لوله انتقال گاز ایران به عراق یکی از طرح‌های استراتژیک حوزه انرژی بوده است. شرکت هیربدان به دلیل اهمیت، وسعت و یگانه بودن این پروژه تخصصی، از همان شروع فعالیت به آژانس تصویری را ماموریت داد تا ضمن مستند‌سازی دقیق و لحظه به لحظه، کیفیتی رقابت پذیر با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را ارائه دهد.

این پروژه که بطول 600 کیلومتر در مسیرهای ناهموار در غرب کشور بود، نیاز به برنامه ریزی دقیق، تشکیل تیم‌های چابک و تخصصی و تجهیزات خاص داشت.

رای‌نو به مدت بیش از 2 سال 4 تیم تخصصی عکاسی و تصویربرداری را با فاصله زمانی کمتر از 20 روز به استانهای غربی کشور فرستاد تا طی 3 الی 6 روز به مستندسازی بپردازند. در کنار مستندسازی کلی پروژه رای‌نو هر یک هفته یک‌بار گزارش تصویری کاملی از روند پیشرفت پروژه برای شرکت هیربدان تهیه می‌کرد.

این بخشی از تصویر بردای های تیم «آژانس تصویری را» است که با تکنیک «موشن اینفوگرافیک» تدوین شده است.