RMA_PCN: BD06

توضیحات

«وهرام» یک کلوپ ورزشی و برگزار کننده مسابقات ورزشی از جمله دو میدانی و ماراتون در شهرستان بویین زهراست. وهرام طی قراردادی با رای‌نو وظیفه پوشش رسانه‌ایی، عکاسی از دونده‌ها ، مستند نگاری و تولید محتوای تبلیغاتی رویدادهای خود را به رای‌نو واگذار کرد. تا کنون سه دوره این مسابقات برگزار شده است. در هر سه دوره تیم آژانس تصویری را با تجهیزات تصویربرداری هوایی و زمینی این پروژه را انجام داده است. یکی از پیچیدگیهای مسابقات دو و میدانی، فواصل طولانی است که دونده‌ها طی می‌کنند و برای پوشش کامل آن احتیاج به تعداد نفرات زیادی برای تصویربرداری و عکاسی دارد. آژانس تصویری را برای این مسابقات از 15 عکاس و تصویربردار استفاده کرده است.