RMA_PCN: BD07

توضیحات

آلفابت یک سرویس ویدیویی ارائه محتوا است که به آموزش‌ها و نکات زبان انگلیسی می‌پردازد. براساس استراتژی بازاریابی این سرویس از رای‌نو خواسته شد تا اقدام به طرح ریزی استراتژی محتوایی آن نماید. رای‌نو با بررسی مخاطب جامعه هدف این سرویس اقدام به تولید محتوای کیفی در این حوزه نمود. در مجموع 3000 دقیقه محتوای ویدیویی با همکاری اساتید زبان انگلیسی تولید شد. این ویدیوها علاوه بر تصویربرداریهای با کیفیت بالا، دارای دکورهایی فانتزی و قسمتی روی پرده سبز بوده تا هر ویدیو دارای گرافیک موشن‌ مرتبط باشد. در این مجموعه 30 بازیگر مسلط به زبان انگلیسی در کنار اساتید زبان شرکت داشته‌اند. این مجموعه شامل 600 ویدئو 5 دقیقه‌ای بود.