RMA_PCN: C05

توضیحات

«IN2» یک سرویس ویدیویی ارائه محتوا است که به آموزش‌ها و نکات سریالهای محبوب با زبان انگلیسی می‌پردازد. براساس استراتژی بازاریابی این سرویس از رای‌نو خواسته شد تا اقدام به طرح ریزی استراتژی محتوایی آن نماید. تیم «آژانس رسانه‌ای رای‌نو» با بررسی مخاطب جامعه هدف این سرویس اقدام به تولید محتوای کیفی در این حوزه نمود. در مجموع 1200 دقیقه محتوای ویدیویی با همکاری بازیگران مسلط به زبان انگلیسی تولید شد. این ویدیوها علاوه بر تصویربرداریهای با کیفیت بالا، دارای دکورهایی فانتزی و قسمتی روی پرده سبز بوده تا هر ویدیو دارای گرافیک موشن‌ مرتبط باشد. در این مجموعه 30 بازیگر مسلط به زبان انگلیسی در کنار اساتید زبان شرکت داشته‌اند. این مجموعه شامل 300 ویدئو 4 دقیقه‌ای بود. برای تولید این محتوا تیم نویسندگی از ابتدا سریالها را براساس پلن آموزشی دسته بندی نموده و سناریو را کامل به زبان انگلیسی نوشتند. این خلاصه‌ی یکی از ویدیوهای گرامر این سویس است که با تکنیک «موشن گرافیک» توسط تیم «را‌ی‌نو» تولید شده است.