RMA_PCN: C06

توضیحات

آلفابت یک سرویس ویدیویی ارائه محتوا است که به آموزش‌ها و نکات زبان انگلیسی می‌پردازد. براساس استراتژی بازاریابی این سرویس از «رای‌نو» خواسته شد تا اقدام به طرح ریزی استراتژی محتوایی آن نماید. رای‌نو با بررسی مخاطب جامعه هدف این سرویس اقدام به تولید محتوای کیفی در این حوزه نمود. در مجموع 3000 دقیقه محتوای ویدیویی با همکاری اساتید زبان انگلیسی تولید شد.

این آرم استیشنی است که تیم گرافیک «رای‌نو» برای این پروژه طراحی کرده است.