RMA_PCN: C06

توضیحات

سایت و اپلیکیشن «گپ فیلم» یک سرویس ارائه فیلم و بانک بزرگی از فیلم و سریال های به روز دنیاست که با دوبله اختصاصی می‌باشد. در دیماه سال 97 برای بازاریابی و جذب مخاطب از رای‌نو خواسته شد تا استراتژی بازاریابی محتوایی برای این سرویس تهیه کند. رای‌نو براساس بررسی‌ها و شناسایی نوع مخاطب اقدام به طراحی استراتژی محتوایی این پروژه نمود و در ادامه اغدام به تهیه و تولید محتوای تحلیلی و ترغیب کننده پرداخت. در تولید این محتواها بررسی فیلمها، سریال‌ها، کارگردانان، بازیگران و … مطرح سینما قرارداشت. برای تولید بخش‌های مختلف 3 دکور مجزا طراحی و اجرا شد و بخشهایی در سینماها و لوکیشن‌های خارجی ضبط شد. در این پروژه از کارشناسان و مجریهای توانمد حوزه سینما نیز استفاده شده است. در بخشی دیگر دوبله سریالها و فیلمهای سینمایی به مدیریت رای‌نو توسط دوبلورهای مطرح سینما انجام شد.

این «آرم استیشن» طراحی شده برای بخش پاپ کرن در این سرویس است که به معرفی فیلم‌های روز دنیا می‌پردازد.