RMA_PCN: C06

توضیحات

آرنا سرویسی برای ارائه‌ی محتوا در حوزه‌ی فوتبال است که تمام محتوای موجود در این اپلیکیشن توسط «آژانس رسانه‌ای رای‌نو» تهیه و تولید شده است.

این آرم استیشنی است که تیم گرافیک «رای‌نو» برای این پروژه طراحی کرده است.