RMA_PCN: C07

توضیحات

شرکت «مبتکران الکترونیک کیش» شرکتی مادر تخصصی در حوزه سرویس‌های بانکی و پرداختی است که خدمات آن بصورت B2B ارائه می‌شود. شرکت مبتکران برای معرفی پلتفرم خود احتیاج به طرح بازاریابی داشت که در زمان محدود و بصورت خیلی متمرکز بر روی جامعه هدف مشتریان خود تهیه شود. رای‌نو برای تحقق این امر تولید چند محتوای کوتاه معرفی خدمات به سبک انیمیشنی را در دستور کار خود قرار داد و با پخش محدود و هدفمند آن در شبکه‌های خاص این جامعه هدف مخاطبان را با این سرویس‌ها آشنا کرد. سپس در دو نمایشگاه تخصصی پیش رو، اقدام نمود به ایجاد فضایی برای برقراری تماس مجدد با مخاطبان و ترغیب آنها برای تبدیل شدن به مشتری . این پروژه با بررسی ریزبینانه نسبت به شناسایی انواع کاراکتر مخاطب هدف انجام شد تا با کمترین میزان جلب‌توجه عمومی بتواند توجه تمام فعالین حوزه مالی و بانکی دیجیتال را جلب نماید. این ویدیو به سفارش این شرکت با تکنیک «موشن گرافیک» و با تصویرسازی و صداگذاری تهیه و تولید شده است.