RMA_PCN: GI01

توضیحات

«فوتبال آسیایی» برنامه‌ای ورزشی است که جام ملت‌های آسیا 2019 را در شبکه ورزش پوشش می‌داد و این «ویدیو وال» برای مسابقه‌ی این برنامه توسط تیم گرافیک ‌«رای‌نو» تولید شده است، «آژانس رسانه‌ای رای‌نو» با بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی همکاری‌هایی از این دست داشته است.