RMA_PCN: GI01

توضیحات

پروژه «شرکت ساختمانی کاردیس»که بیش از 4 سال بطول انجامید، بیش از 10 ساختمان در مناطق مختلف شهر تهران از ابتدا تا انتها بصورت کامل مستندسازی شده است. این مستند‌ها شامل عکس و ویدیو بوده.

بنا به سفارش کارفرما تمام مراحل به تفکیک نوع فعالیت‌ها بطور مداوم ثبت شده است.

این آرم استیشنی است که تیم گرافیک «رای‌نو» برای این پروژه طراحی کرده است.