RMA_PCN: GI011

توضیحات

مجموعه مهدوی برای رفع نیازهای آموزشی خود اقدام به تهیه ویدیوهای آموزشی برای دروس دبیرستانی نمود، در این مسیر به دلیل حجم بالای سفارش و زمان کم برای مرحله پس‌تولید قسمتی از کار را به «آژانس تصویری را» سپرد. «رای‌نو» در مدت یک‌ماه 1000 دقیقه محتوای ویدیویی در 100 قسمت جداگانه را به اتمام رساند. حذف کروماکی، تصحیح رنگ و نور، طراحی و اجرای بک گراند، اضافه کردن تایپو‌گرافیک‌های مرتبط با محتوا و خروجی در چند فرمت جداگانه فعالیت‌های این پروژه بوده است.